Author Archives: הכסף שלי

סחר חליפין

קופה רושמת לעסק

הניהול השוטף של כל עסק, בלי קשר לגודלו או לתחום הפעילות שלו, חייב להתבצע על פי הספר. כשזה נוגע להיבט הכלכלי שלו, הרי שאין בנמצא פתרונות יעיל... המשך קריאה