Author Archives: הכסף שלי

הלבנת הון

שוק "הכסף השחור" בישראל

מעת לעת בשנים האחרונות מדווחת התקשורת בישראל על היקפי הלבנת ההון וההון השחור במדינה. הסברה הרווחת היא שכיום מדובר על תופעה שהיקפה מגיעה למעל... המשך קריאה